Gi innspill

Utvalget har lagt frem sin utredning, og muligheten for å gi innspill er derfor stengt.