Forbrukerrådet

Se vedlagte dokument. Totalberedskapskommisjonen-brev.pdf

Riksantikvaren

Riksantikvaren gir i vedlegget under innspill til Totalberedskapskommisjonens arbeid med gjennomgangen av dagens beredskapssystemer i Norge. I innspillet løfter Riksantikvaren følgende hovedbudskap og ber om at Totalberedskapskommisjonen inkluderer disse i sitt arbeid: 1. Kulturarv er mål og middel i terror, krig og konflikt. 2. Ifølge Haag-konvensjonen, forplikter Norge seg i fredstid til å etablere preventive…

Forsvarskommunene Midt-Troms

Forsvarskommunene Bardu, Målselv og Sørreisa vil med dette levere vedlagte innspill til Totalberedskapskommisjonens arbeide. Mvh Leif Petter Sommerseth Forsvarskoordinator Midt_troms 2022-12-22-Innspill-til-Totalberedskapskommisjonen-fra-Bardu^J-Malselv-og-Sorreisa-kommuner.pdf

Troms og finnmark fylkeskommune

I vedlegget fremkommer det at fylkesrådet i Troms og Finnmark fylkeskommune har vedtatt et innspill til forsvarskommisjonen og til totalberedskapskommisjonen. Vedlegget inneholder vedtakspunktene og saksbehandlingen. Saken skal også opp i fylkestingets samling fra 12-16 desember 2022. Dersom det kommer endringer eller innspill derfra vil disse ettersendes kommisjonen. Samledokument-med-alle-bidragene-til-saksutredningen.PDF

Hege Hodnesdal

Finans Norges innspill til Totalberedskapskommisjonen Finansnæringen er kritisk infrastruktur. Betalingssystemer, cybersikkerhet og naturskader må være inkludert i enhver beredskapssammenheng. Her ligger norsk finansnæring langt framme i sitt arbeid. Dette er et arbeid som kan innlemmes i et helhetlig arbeid med beredskap i Norge. Finans Norge mener samarbeid er nøkkelen for et godt og solid beredskapsarbeid…

Monica K. Mattsson Kämpe

Folk og Forsvar setter pris på at forsvars- og samfunnssikkerhetsspørsmål nå settes høyt på dagsorden, og på det viktige arbeidet som begge kommisjoner legger ned. I den forbindelse ønsker vi å sende inn vedlagte innspill, om befolkningens robusthet overfor påvirkningskampanjer, til Totalberedskapskommisjonen. Innspill-til-kommisjonene-2022.pdf

Samfunnsbedriftene

Se vedlagt innspill til totalberedskapskommisjonen Samfunnsbedriftene-innspill-totalberedskapskommisjonen-22.03.22.pdf

Marinens Sanitetsoffiserforening v/Formann Ulrik Hansen

Se vedlagt dokument som innspill fra Marinens sanitetsoffiserforening som beskriver viktige beredskapsmessige forhold i tverrsnittet mellom sivilt helsevesen og militær sanitet. 2022-06-03-MSOF-til-Totalberedskapskommisjonen.pdf

Side 1 av 2
12