Troms og finnmark fylkeskommune

I vedlegget fremkommer det at fylkesrådet i Troms og Finnmark fylkeskommune har vedtatt et innspill til forsvarskommisjonen og til totalberedskapskommisjonen. Vedlegget inneholder vedtakspunktene og saksbehandlingen. Saken skal også opp i fylkestingets samling fra 12-16 desember 2022. Dersom det kommer endringer eller innspill derfra vil disse ettersendes kommisjonen. Samledokument-med-alle-bidragene-til-saksutredningen.PDF

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Trygghet i hverdag, krise og krig Innspill fra LO til Forsvarskommisjonen og Totalberedskapskommisjonen LO-uttalelse-forsvar-og-beredskap-1.pdf

Hege Hodnesdal

Finans Norges innspill til Totalberedskapskommisjonen Finansnæringen er kritisk infrastruktur. Betalingssystemer, cybersikkerhet og naturskader må være inkludert i enhver beredskapssammenheng. Her ligger norsk finansnæring langt framme i sitt arbeid. Dette er et arbeid som kan innlemmes i et helhetlig arbeid med beredskap i Norge. Finans Norge mener samarbeid er nøkkelen for et godt og solid beredskapsarbeid…

Monica K. Mattsson Kämpe

Folk og Forsvar setter pris på at forsvars- og samfunnssikkerhetsspørsmål nå settes høyt på dagsorden, og på det viktige arbeidet som begge kommisjoner legger ned. I den forbindelse ønsker vi å sende inn vedlagte innspill, om befolkningens robusthet overfor påvirkningskampanjer, til Totalberedskapskommisjonen. Innspill-til-kommisjonene-2022.pdf

Samfunnsbedriftene

Se vedlagt innspill til totalberedskapskommisjonen Samfunnsbedriftene-innspill-totalberedskapskommisjonen-22.03.22.pdf

Marinens Sanitetsoffiserforening v/Formann Ulrik Hansen

Se vedlagt dokument som innspill fra Marinens sanitetsoffiserforening som beskriver viktige beredskapsmessige forhold i tverrsnittet mellom sivilt helsevesen og militær sanitet. 2022-06-03-MSOF-til-Totalberedskapskommisjonen.pdf

Hiddn Technology AS/Harald Lome

Viser til samtale med Harald Sunde på telefon i dag og sender følgende innspill I lys av den økende digitale avhengigheten samfunnet har blir sikring av data raskt kritisk. De funksjonelle teknologikappløpene nedprioriterer ofte krav til sikkerhet og spesielt kryptering av data. Vi i Hiddn Technology AS leverer norskprodusert maskinvarebasert kryptert lagring. I enkelhet, om…