Oversikt over skriftlige innspill som kommisjonen har mottatt