Riksantikvaren

Riksantikvaren gir i vedlegget under innspill til Totalberedskapskommisjonens arbeid med gjennomgangen av dagens beredskapssystemer i Norge.

I innspillet løfter Riksantikvaren følgende hovedbudskap og ber om at Totalberedskapskommisjonen inkluderer disse i sitt arbeid:

1. Kulturarv er mål og middel i terror, krig og konflikt.
2. Ifølge Haag-konvensjonen, forplikter Norge seg i fredstid til å etablere preventive tiltak for å beskytte kulturarven mot å bli skadet eller ødelagt i terror, krig og konflikt.
3. Ansvars- og rolleforståelsen mellom sektorer og nivåer er for fragmentert, og påvirker dermed muligheten til å ta et felles ansvar.
4. Norges generelle beredskap er god, men beskyttelse av kulturarven er ikke tilfredsstillende integrert i eksisterende nasjonale beredskapsplaner.
5. Kulturinstitusjonenes beredskapsplaner dekker i mindre grad trusler knyttet til terror, krig, og konflikt.

Riksantikvarens-innspill-til-totalberedskapskonvensjonen-mars-2023.pdf