Universitetet i Oslo/Norwegian Internet eXchange

Innspill i vedlagt dokument.

230130-uio-nix-totalberedskapskommisjonen.pdf