Forsvarskommunene Midt-Troms

Forsvarskommunene Bardu, Målselv og Sørreisa vil med dette levere vedlagte innspill til Totalberedskapskommisjonens arbeide.

Mvh
Leif Petter Sommerseth
Forsvarskoordinator Midt_troms

2022-12-22-Innspill-til-Totalberedskapskommisjonen-fra-Bardu^J-Malselv-og-Sorreisa-kommuner.pdf