Troms og finnmark fylkeskommune

I vedlegget fremkommer det at fylkesrådet i Troms og Finnmark fylkeskommune har vedtatt et innspill til forsvarskommisjonen og til totalberedskapskommisjonen. Vedlegget inneholder vedtakspunktene og saksbehandlingen.

Saken skal også opp i fylkestingets samling fra 12-16 desember 2022. Dersom det kommer endringer eller innspill derfra vil disse ettersendes kommisjonen.

Samledokument-med-alle-bidragene-til-saksutredningen.PDF