Samfunnsbedriftene

Se vedlagt innspill til totalberedskapskommisjonen

Samfunnsbedriftene-innspill-totalberedskapskommisjonen-22.03.22.pdf