Monica K. Mattsson Kämpe

Folk og Forsvar setter pris på at forsvars- og samfunnssikkerhetsspørsmål nå settes høyt på dagsorden, og på det viktige arbeidet som begge kommisjoner legger ned.
I den forbindelse ønsker vi å sende inn vedlagte innspill, om befolkningens robusthet overfor påvirkningskampanjer, til Totalberedskapskommisjonen.

Innspill-til-kommisjonene-2022.pdf