Marinens Sanitetsoffiserforening v/Formann Ulrik Hansen

Se vedlagt dokument som innspill fra Marinens sanitetsoffiserforening som beskriver viktige beredskapsmessige forhold i tverrsnittet mellom sivilt helsevesen og militær sanitet.

2022-06-03-MSOF-til-Totalberedskapskommisjonen.pdf