Hiddn Technology AS/Harald Lome

Viser til samtale med Harald Sunde på telefon i dag og sender følgende innspill
I lys av den økende digitale avhengigheten samfunnet har blir sikring av data raskt kritisk. De funksjonelle teknologikappløpene nedprioriterer ofte krav til sikkerhet og spesielt kryptering av data. Vi i Hiddn Technology AS leverer norskprodusert maskinvarebasert kryptert lagring. I enkelhet, om et system blir mistet eller tapt vil vår teknologi sikre at kriminelle ikke kan rekonstruere lagret innhold. Vi er en nisjeleverandør og har i dag kun eksport, med to NATO land som kunder innen forsvar- og justissektor. Vi selger kun til NATO myndigheter og er i aktive dialoger med norske forsvarsmyndigheter for også å etablere et hjemmemarked slik at fedrelandet også kan få ta i bruk vår unike teknologi. Det å ha kompetanse på norske hender blir mer viktig. De skisserte løsningene for å adressere dagens Cyber risker domineres av store utenlandske tjenesteleverandører som Microsoft, Amazon, Google og IBM, men også av konsulenthusene som Accenture, Capgemini, SopraSteria og Tieto. NSM har vært flinke til å starte datasenter debatten, en ting er plassering, men det er vel så viktig hvordan en sikrer logisk tilgang. Dette er noe de store utenlandske aktørene ønsker å spille ned viktigheten av og de har store merkantile muskler til å lykkes med dette.
Dersom dere ønsker bidrag videre, bidrar vi gjerne.

Mvh,
Harald Lome
Arbeidende styreleder
Hiddn Technology AS