Totalberedskapskommisjonen

Regjeringen oppnevnte 21. januar 2022 en totalberedskapskommisjon for å vurdere hvordan de samlede beredskapsressursene kan benyttes best mulig. Den ledes av tidligere forsvarssjef Harald Sunde. Utvalget skal levere sitt arbeid i juni 2023.

Kommisjonsleder Harald Sunde sier:

«Krigen i Ukraina gjør at vi står i en helt ekstraordinær sikkerhetspolitisk situasjon. Den økte spenningen medfører også økt risiko for aktivitet som utfordrer vår samfunnssikkerhet, med ringvirkninger som kan få konsekvenser for blant annet forsyningssikkerhet og digital sikkerhet. Arbeidet til totalberedskapskommisjonen har fått ytterligere aktualitet som følge av krigen i Ukraina».