Totalberedskapskommisjonen

Regjeringen oppnevnte 21. januar 2022 en totalberedskapskommisjon for å vurdere hvordan de samlede beredskapsressursene kan benyttes best mulig. Den ble ledet av tidligere forsvarssjef Harald Sunde.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl mottok 5. juni Totalberedskapskommisjonens rapport.

NOU 2023: 17 – regjeringen.no